آموزش حرکات عضلات باسن

دسته بندی حرکات
دسته بندی حرکات
محل تمرین
محل تمرین
وضعیت حرکت
وضعیت حرکت
تجهیزات
تجهیزات
نوع تمرین
نوع تمرین
حرکت ۶۳۵
حرکت ۷۲۸
حرکت ۷۲۹
حرکت ۷۳۸
حرکت ۷۳۹
حرکت ۷۴۶
حرکت ۷۴۹
حرکت ۷۵۲
دسته بندی حرکات
دسته بندی حرکات
محل تمرین
محل تمرین
وضعیت حرکت
وضعیت حرکت
نوع تمرین
تجهیزات
تجهیزات
نوع تمرین

برای ساخت باسن خوش‌ فرم لازم است که تمرینات قدرتی همه‌ی تارهای عضلانی را درگیر کند! عضلات باسن به چند قسمت میانی، بالایی و… تقسیم می‌شود. یکی از بهترین روش‌ها برای داشتن باسن خوش فرم ورزش کردن بر اساس آموزش حرکات عضلات باسن است که موجب تقویت و بزرگ شدن عضلات این قسمت از بدن می‌شوند.

پا بزرگ‌ترین گروه‌های عضلانی را دارد و تقویت آن‌ها می‌تواند ماهیچه‌های دیگر را که منجر به حرکت ران، زانو و کف پاها می‌شوند، تقویت کنند.

در اینجا بیش از 50 آموزش حرکات عضلات باسن برای بزرگ کردن باسن را آموزش می‌دهیم. این حرکت روی شکم، کمر، باسن کار می‌کند و عضلات مرکزی را تثبیت می‌کند و باعث قوی شدن عضلات باسن می‌شوند.

علاوه بر آن، هرچقدر عضلات سرینی بزرگ‌تر و قوی‌تر باشد، اندام شما بهتر از قبل خواهد شد و باعث می‌شود که ستون فقرات محکم‌تری داشته باشید و بتوانید تندتر بدوید.