محاسبه آنلاین کالری روزانه + کالری شمار آنلاین (BMR)

محاسبه آنلاین کالری (BMR)

محاسبه آنلاین کالری، مقدار کالری مورد نیاز یک فرد در روز را به آسانی محاسبه می‌کند.

سن
قد (به سانتیمتر)
وزن (به کیلوگرم)
کالری مورد نیاز شما در طول روز
0.00
سن
قد (به سانتیمتر)
وزن (به کیلوگرم)
کالری مورد نیاز شما در طول روز
0.00