پل باسن با دستگاه پشت پا

پل باسن با دستگاه پشت پا

  • عضله اصلی حرکت: سرینی
  • عضلات کمکی: همسترینگ – فیله
  • مکانیک: چندمفصلی
  • کد تمرین: ۱۰۵۶
  • نام دیگر حرکت: *

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت پل باسن با دستگاه پشت پا آهسته و کنترل شده باشد.

حالت شروع و نحوه اجرا

  • برای شروع روی دستگاه پشت پا دراز بکشید. بالشتک را روی پاهای خود قرار دهید. استفاده از یک پد می‌تواند تا حد زیادی از سختی این تمرین کم کند.
    بالشتک را بغلتانید تا دقیقاً بالای باسن قرار گیرد و از پشت به میز تکیه دهید به‌طوری‌که کتف‌هایتان روی میز قرارگرفته باشد.
    حرکت را با بلند کردن پاشنه پا و کشش عمودی باسن در جهت بالشتک آغاز کنید. وزن بدن باید توسط پشت و پنجه پاها موردحمایت قرار گیرد. کشش را تا جایی که امکان دارد ادامه دهید. سپس جهت حرکت را عوض کرده و به نقطه شروع برگردید.

نحوه صحیح تنفس

وقتی بالا می آیید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی پایین می روید نفس بکشید(دم).

سبد خرید

ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید
حساب کاربری من