سومو اسکوات با اسمیت

سومو اسکوات با اسمیت

  • عضله اصلی حرکت: چهارسر ران
  • عضلات کمکی: سرینی – همسترینگ
  • مکانیک: چندمفصلی
  • کد تمرین: ۱۰۲۵
  • نام دیگر حرکت: *

نکات و خطا ها

اجرای حرکت سومو اسکوات با اسمیت آهسته و کنترل شده باشد.

حالت شروع و نحوه اجرا

  • برای شروع حرکت ابتدا وزنه مناسب را بر روی میله اسمیت گذاشته و میله را روی شانه­‌های خود پشت سرتان قرار دهید.
  • دقت کنید که دستانتان را به اندازه عرض شانه باز کنید و سپس میله را بگیرید.
  • پاها را به اندازه ۲۰ سانتی متر بیشتر از عرض شانه باز کنید بطوریکه قوزک پاها در قسمت بیرون قرار داشته باشند.
  • در نقطه شروع حرکت، زانوها را خم کنید و به سمت پایین بروید تا جایی که زاویه زانو به ۹۰ درجه برسد. در طول حرکت باسن را منقبض نگه دارید. این بخش فاز منفی حرکت است و در این مرحله عمل دم را انجام دهید.
  • پس از مکثی کوتاه، با ریتم کنترل شده به نقطه شروع بازگردید. این بخش فاز مثبت حرکت است و در این مرحله عمل بازدم را انجام دهید.

نحوه صحیح تنفس

وقتی بالا می آیید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی پایین می روید نفس بکشید(دم).

سبد خرید

ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید
حساب کاربری من