نشر از جانب سیمکش از جلو

  • عضله اصلی حرکت: سرشانه (دلتوئید)
  • عضلات کمکی: *
  • مکانیک: تک مفصلی
  • کد تمرین: ۹۲۰
  • نام دیگر حرکت: *

نکات و خطا ها

حین حرکت نشر ، اجرای حرکت آرام و کنترل شده باشد.

حالت شروع و نحوه اجرا

  • دسته های تکی را در پایین دستگاه سیم کش (کراس) وصل کنید.
  • میان دستگاه ایستاده و شانه ها هر کدام به یک طرف دستگاه.
  • دسته سمت چپ را با دست راست و سپس دسته سمت راست را با دست چپ برداشته و صاف می ایستیم.
  • آرنج ها را بالا نگه داشته و دست ها را به طور مدور بالا می آوریم.
  • زمانی که دست ها با شانه ها هم ارتفاع شدند, مکث کرده و دوباره دست ها را پایین می آوریم.

نحوه صحیح تنفس

وقتی دسته را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دسته را پایین می آورید نفس بکشید(دم).

سبد خرید

ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید
حساب کاربری من