پرس سینه افقی با صفحه نشسته

  • عضله اصلی حرکت: سینه
  • عضلات کمکی: سرشانه (دلتوئید) – سه سر بازویی(پشت بازو)
  • مکانیک: چندمفصلی
  • کد تمرین: ۹۳۶
  • نام دیگر حرکت: *

نکات و خطا ها

اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

حالت شروع و نحوه اجرا

  • ابتدا روی نیمکت بنشینید و یک صفحه را بین کف دستان خود بگیرید و صفحه را از بدن خود دور کنید.
  • حال صفحه را به وسط عضلات سینه نزدیک کنید.
  • پس از مکثی کوتاه , صفحه را به نقطه شروع بازگردانید.

نحوه صحیح تنفس

وقتی صفحه را دور میکنید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی صفحه را نزدیک میکنید نفس بکشید(دم).

سبد خرید

ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید
حساب کاربری من