پول اور با صفحه ارنج صاف

  • عضله اصلی حرکت: سینه
  • عضلات کمکی: سرشانه (دلتوئید)
  • مکانیک: چندمفصلی
  • کد تمرین: ۹۴۰
  • نام دیگر حرکت: *

نکات و خطا ها

اجرای حرکت پول اور آهسته و کنترل شده باشد.

حالت شروع و نحوه اجرا

  • برای شروع یک دمبل را روی میز تخت قرار دهید و مطمئن شوید که دمبل محکم در جای خود قرار گرفته است. در حالی که تنها شانه ها روی میز قرار گرفته اند ، به حالت عمود روی میز قرار بگیرید.
  • لگن باید پایین تر از سطح میز و پاها محکم روی زمین قرار داشته باشند ، سر شما نیز نباید روی میز قرار بگیرد.
  • دمبل را با هر دو دست گرفته و در مقابل خود در حالی که دست ها کشیده هستند نگه دارید. هر دو دست باید در زیر یک سمت دمبل قرار گرفته باشند. این نقطه شروع حرکت پول اور دمبل خواهد بود.
  • در حالی که دست ها را صاف نگه داشته اید ، وزنه را در حرکتی منحنی وار به آرامی پشت سر خود پایین ببرید. تا جایی که در سینه احساس کشش می کنید وزنه را پایین ببرید. در این نقطه دمبل را در همان حرکت منحنی وار به نقطه شروع بازگردانده.
  • در نهایت زمانی که به نقطه شروع بازگشتید دمبل را در بالاترین نقطه لحظه ای نگه دارید. (بهتر است در هنگام انجام این تمرین وزنه را شخصی دیگر به شما بدهد)

نحوه صحیح تنفس

وقتی صفحه را دور میکنید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی صفحه را نزدیک میکنید نفس بکشید(دم).

سبد خرید

ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید
حساب کاربری من