حرکت Explosive star jacks

حرکت Explosive star jacks

  • عضله اصلی حرکت: *
  • عضلات کمکی: *
  • مکانیک: چندمفصلی
  • کد تمرین: ۱۰۸۰
  • نام دیگر حرکت: *

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات باشد.

حالت شروع حرکت و نحوه اجرا

  • برای شروع حرکت خم شوید و دستانتان را به سمت شکم ببرید و زانو ها را خم کنید.
  • سپس به حالت انفجاری صاف ایستاده و دست ها را باز کرده.

نحوه صحیح تنفس

تفاوتی ندارد کجا دم و بازدم انجام می دهید.

سبد خرید

ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید
حساب کاربری من