فیله کمر کشش گربه (Cat Stretch)

فیله کمر کشش گربه (Cat Stretch)

  • عضله اصلی حرکت: پشت
  • عضلات کمکی: ٰشکم
  • مکانیک: چندمفصلی
  • کد تمرین: ۱۰۱۸
  • نام دیگر حرکت: *

نکات و خطا ها

اجرای حرکت کشش گربه آهسته و کنترل شده باشد.

حالت شروع و نحوه اجرا

  • بصورت چهاردست و پا بنشینید. دستها باید درست زیر شانه ها باشد و به اندازه طول شانه ها از هم فاصله داشته باشد و زانوهایتان در زاویه ۹۰ درجه زیر باسن قرار بگیرد. انگشتان دست مستقیم و رو به جلو باشند. پشت خود را افقی و صاف نگه دارید. به پایین نگاه کنید.
  • همراه با دم ، باسن و قفسه سینه خود را به سمت سقف بکشید و به شکم اجازه دهید که به سمت زمین کشیده شود. سر خود را بالا آورده و به روبرو نگاه کنید.
  • همراه با بازدم، ستون فقرات خود را گرد کرده و به سمت سقف بکشید. از وضعیت صحیح شانه ها و بازوها مطمئن شوید. سر خود را پایین آورده ولی نباید چانه شما به سمت قفسه سینه کشیده شود.

نحوه صحیح تنفس

وقتی ستون فقرات را گرد میکنید(بازدم) و وقتی سر خود را بالا می آورید نفس بکشید(دم).

سبد خرید

ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید
حساب کاربری من