وود چاپ با سیمکش

وود چاپ با سیمکش

  • عضله اصلی حرکت: مورب شکمی
  • عضلات کمکی: راست شکمی
  • مکانیک: تک مفصلی
  • کد تمرین: ۱۰۱۴
  • نام دیگر حرکت: *

نکات و خطا ها

از خم شدن آرنج ها جلوگیری کنید و اجرای حرکت وود چاپ آهسته و کنترل شده باشد.

حالت شروع و نحوه اجرا

  • صاف ایستاده و پاها را بیش از اندازه عرض شانه باز کنید. پهلویتان به سمت دستگاه باشد.
  • دسته را به دستگاه سیم کش وصل کرده و با هر دو دست بگیرید.
  • باز دم کرده و دسته را تا جلوی بدن چرخش دهید. همانند پایین آوردن تبر برای شکستن هیزم.
  • به نقطه شروع برگشته و حرکت را از دوباره تکرار کنید.

نحوه صحیح تنفس

ٰٰوقتی به طرفین میچرخید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید(دم).

سبد خرید

ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید
حساب کاربری من