آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات پشتی

بارفیکس دست باز از پشت

Wide Grip Rear Pull Up

عضله اصلی حرکت:

پشتی بزرگ (زیربغل)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ذوزنقه – ساعد

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

109

نام دیگر حرکت:

پول آپ از پشت دست باز

caution

نکات و خطا ها

انجام این حرکت به ورزشکاران مبتدی پیشنهاد نمی‌شود(توصیه نمی‌شود).

start

حالت شروع و نحوه اجرا

دست‌ها را دو وجب بیشتر از عرض شانه باز کنید. میله را طوری بگیرید که سرشما در وسط میله قرار بگیرد.
عضلات شکم ، پشت و سرشانه خود را منقبض کنید ، دست‌ها به صورت صاف باشند.
در نقطه شروع حرکت ، آرنج‌ها را خم کرده و با کمک دست‌ها و بدون حرکت اضافی ، بدن را به سمت میله(کمی به جلوی میله)بکشید
زمانی که گردن را به بالای میله رساندید با یک تماس خیلی جزئی و مکث کوتاه با کنترل کامل به نقطه ابتدایی حرکت بروید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی خود را به سمت بالا میکشید نفس خود را آزاد کنید و وقتی به حالت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید.