آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات بازو

جلو بازو با صفحه وزنه ایستاده مچ برعکس

Weighted Standing Curl

عضله اصلی حرکت:

دو سر بازویی (جلو بازو)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ساعد

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

241

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

بازوها ثابت و دست ها فقط از آرنج خم می شوند.حرکت را آهسته و کنترل شده انجام دهید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

در حالت ایستاده قرارگرفته و یک صفحه (Plate) را با دودست در مقابل بدن خود نگه‌دارید. برای دستیابی به بهترین نتایج، دست‌‌های خود را در موقعیت‌‌های ساعت 3:00 و 9:00 بر روی صفحه قرار دهید.
پاهای شما باید به اندازه عرض شانه باز بوده و صفحه در مقابل ران‌‌ها نگه‌داشته شود. این حالت آغازین حرکت است.
آرنج و بازوها را ثابت نگه‌داشته و صفحه را به‌آرامی بالا ببرید تا ساعدها و عضلات دوسر با هم برخورد کنند. صفحه باید دقیقاً در راستای بالاتنه باشد.
به مدت یک ثانیه در این حالت باقیمانده و سپس به حالت آغازین حرکت بازگردید..

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی صفحه وزنه را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی صفحه وزنه را پایین می آورید نفس بکشید(دم)