Weighted Front Raise

عضله اصلی حرکت:

سرشانه (دلتوئید)

عضلات کمکی:

ذوزنقه

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

154

نام دیگر حرکت:

نشر از جلو با وزنه

caution

نکات و خطا ها

از پا و کمر کمک نگیرید.گردن در راستای ستون فقرات باشد..اجرای حرکت آرام و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

دست‌ها را به اندازه عرض شانه باز کرده و صفحه وزنه را با دو دست خود بگیرید.
زاویه آرنج را ثابت حفظ کنید و تا روبروی چشم به سمت جلو بالا بیاوررید.
به آرامی وزنه را تا ران هایتان پایین بیاورید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی وزنه را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی وزنه را پایین می آورید نفس بکشید(دم)