TRX Standing Biceps Curl

عضله اصلی حرکت:

دو سر بازویی (جلو بازو)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ساعد

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

277

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

بازوها ثابت و دست ها فقط از آرنج خم می شوند. از کمر کمک نگیرید و حرکت را آهسته و کنترل شده انجام دهید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

بند TRX را در ارتفاع بالاتر از قد خودتون به جایی متصل کنید،بدن کاملا کشیده و خم نمیشه . دستگیره ها را بگیرید و با خم کردن آرنج خودتون رو با منقبض کردن عضلات بازو بالا بکشید کمی مکث کرده و به آرامی به حالت شروع حرکت برکردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی خودتون را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به حالت اولیه برمیگردید نفس بکشید(دم).