آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات بازو

پشت بازو دیپ روی زمین

Triceps Dips Floor

عضله اصلی حرکت:

سه سر بازویی (پشت بازو)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ساعد – سینه

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

351

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقران . دست ها کاملا جمع تا فشار روی عضلات پشت بازو بیشتر شود.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

باسن، کف پا و کف دستان خود را بر روی زمین قرار دهید و زاویه بین همسترینگ و ساق پا باید 130 درجه باشد.
حال باسن خود را به کمک دستان و پاشنه پا بالا آورده و بر روی پاشنه قرار بگیرید.
این نقطه شروع است.
حال آرنج خود را به آرامی خم کنید و اجازه دهید باسن پایین آمده و زمین را لمس کند. حال به نقطه شروع بازگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی بالا می آیید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی پایین می روید نفس بکشید(دم)