Triceps Dip

عضله اصلی حرکت:

سه سر بازویی (پشت بازو)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ساعد – سینه

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

352

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

فاصله دست ها از بدن تعیین کننده فشار بر عضلات سه سر بازویی می باشد، اگر دستگیره های دستگاه قابلیت جابجایی دارند،
با انتخاب حالت دست باز می توانید بر روی بخش داخلی عضله سه سربازویی فشار اعمال کنید و در حالت دست جمع بخش خارجی عضله سه سر بازویی را مورد هدف قرار دهید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

جلوی دستگاه پارالل یا دیپ بایستید و دستگیره‌های دستگاه را محکم با هر دو دست گرفته و بدن خود را به سمت بالا بکشید. در ابتدای حرکت بازوها باید صاف و کشیده باشند و فقط آرنج‌ها خیلی کم، خم شوند تا فشار حرکت بر عضلات سه‌سر احساس شود.
خیلی آهسته بدن را به سمت پایین بیاورید و مواظب باشید که بازوها و آرنج‌ها به طرفین حرکت نکنند زیرا در غیر این صورت به جای تقویت عضلات سه‌سر، تمرکز حرکت به عضلات سینه‌ای منتقل می‌شود.
تا حدی پایین بیایید که آرنج‌ها زاویه 90 درجه ایجاد کنند سپس دوباره خیلی آهسته و کنترل‌شده بدن را به طرف بالا بکشید و به همین شکل حرکت را تکرار کنید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی بالا می آیید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی پایین می روید نفس بکشید(دم)