آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات شکمی

شکم غلتکی زانو روی زمین با توپ تمرینی

Training Ball Rollout on Knees

عضله اصلی حرکت:

راست شکمی

عضلات کمکی:

مورب شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

597

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

دست های خود را روی توپ تمرینی گذاشته و روی زمین زانو بزنید.
حالا توپ را روی زمین و در مقابل خود قرار دهید به‌گونه‌ای که وزن بدن روی دست‌ها و زانو باشد (مشابه حالت شنا روی زانو). این وضعیت شروع حرکت است.
به‌آرامی توپ را روبه‌جلو غلتانده و بدن را بکشید. پس از مکث در حالت کشیده، خود را عقب کشیده و به نقطه شروع برگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی بالا می آیید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید(دم)