آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات سرشانه

فلای معکوس با بند TRX

Suspender Reverse Fly TRX

عضله اصلی حرکت:

سرشانه (دلتوئید)

عضلات کمکی:

ذوزنقه – ساعد

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

199

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

اجرای حرکت آرام و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

بندها را تنظیم کرده و دستگیره ‌ها را در ارتفاع مناسب قرار دهید.
دستگیره‌ ها را با هر دو دست به گونه‌­ای بگیرید که کف دست های شما به سمت یکدیگر باشد.
دست‌های خود را باز کرده، به پشت خم شده و حالت خود را به منظور تنظیم میزان دشواری حرکت تعیین کنید. بدن خود را صاف نگه‌داشته و دست‌های خود را بکشید. این حالت آغازین حرکت می­‌باشد.
آرنج های خود را اندکی خم کرده و سرشانه­‌های خود را از هم دور کنید تا بتوانید حرکت فلای معکوس انجام دهید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دستگیره ها را به سمت عقب میکشید نفس را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دستگیره ها را به حالت شروع حرکت میبرید نفس بکشید(دم).