آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات سینه

فلای سینه معلق TRX

Suspender Fly Chest TRX

عضله اصلی حرکت:

سینه

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – سه سر بازویی(پشت بازو)

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

430

نام دیگر حرکت:

قفسه سینه با TRX

caution

نکات و خطا ها

حین اجرای حرکت مچ دست ثابت بوده و خم نشود.زاویه آرنج ثابت.گردن در راستای ستون فقرات باشد.اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

بندها را در ارتفاع مناسب تنظیم کنید. هر چه بندها پایین‌‌تر باشند، حرکت دشوارتر خواهد بود.
دست‌‌های خود را جلو نگه‌داشته و به دستگیره بندها تکیه دهید. در صورت امکان، پاهای خود را به دور جسمی ثابت حلقه کنید. بدن شما باید صاف بوده، ستون فقرات در حالت عادی بوده و دست‌‌ها در مقابل کشیده باشند. کف دست‌‌ها را به سمت یکدیگر نگه‌دارید. این حالت آغازین حرکت خواهد بود.
حرکت را با باز کردن دست‌‌ها به پهلو انجام داده و نیم‌‌تنه خود را بین دستگیره‌‌ها بیاورید. در طی این حرکت، آرنج‌‌ها را اندکی خم‌کنید. زمانی که بخش فوقانی دست نسبت به نیم‌‌تنه عمود شد، توقف کرده و سپس به حالت آغازین بازگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دست ها را جمع می کنید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دست ها را باز می کنید نفس بکشید(دم)