آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات ساق, آموزش حرکات کششی

کشش ساق پا (یک پا روی نیمکت)

Standing Gastrocnemius Calf Stretch

عضله اصلی حرکت:

ساق پا

عضلات کمکی:

*

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

883

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

جلوی نیمکت بایستید و در حالی که زانو را کمی خم کرده اید پای خود را روی نیمکت بگذارید و با دست خود انگشتان پای روی نیمکت را بگیرید.
حال سعی کنید زانو را صاف کرده و عضلات دوقلو را تحت کشش قرار دهید..

breath

نحوه صحیح تنفس

تفاوتی ندارد کجا دم و بازدم انجام می دهید