آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات بازو

جلو بازو سیم کش ایستاده با میله صاف

Standing Biceps Cable Curl

عضله اصلی حرکت:

دو سر بازویی (جلو بازو)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ساعد

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

263

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

بازوها ثابت و دست ها فقط از آرنج خم می شوند.حرکت را آهسته و کنترل شده انجام دهید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

جلوی دستگاه سیم کش ایستاده و با فاصله 20 الی 30 سانتی مترمیله را نگه دارید.کف دست ها رو به بالا باشد.فاصله دست ها اندازه عرض شانه باشد.
آرنج‌ها باید در کنار پهلو کنترل شده باشند.
کابل را به سمت بالا ببرید.
در همان مسیر اجازه می دهیم تا میله به سمت پایین بیاید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی میله را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی میله را پایین می آورید نفس بکشید(دم)