Squat Tip Toe

عضله اصلی حرکت:

چهارسر ران

عضلات کمکی:

سرینی – همسترینگ

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

716

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

به طور کلی حین اجرای این حرکت زانو ها نباید از انگشت شست پا جلوتر بزند ولی بستگی به آناتومی داشته و در بعضی شرایط مثلا اگر قد بلند و دارای پاهای بلند و کشیده هستین اگر کمی هم جلو بزند ایرادی ندارد.
گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

ایستاده و پاها را به‌اندازه بیش تر ازعرض شانه بازکنید و پنجه ها با زاویه حدودا 30 درجه به سمت خارج باشند. می‌توانید دست‌ها را پشت سر،بالا،کنار و… قرار دهید. این وضعیت شروع است.
برای شروع حرکت، زانوها و باسن را خم کرده و با باسن شروع به نشستن کنید.
به پایین رفتن تا جایی که زاویه زانوها تقریبا 90 درجه شود ادامه دهید. سپس در همین حالت با فشار پنجه ها پاشنه پا را تناوبی بلند کرده و روی زمین بگذارید.
در حین اجرای حرکت، سر و سینه خود را بالا نگه‌داشته و زانوها را به بیرون فشار دهید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی بالا می آیید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی پایین می روید نفس بکشید(دم)