آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات سرشانه

پرس سرشانه از جلو با اسمیت ایستاده

Smith Standing Shoulder Press

عضله اصلی حرکت:

سرشانه (دلتوئید)

عضلات کمکی:

ذوزنقه – ساعد – سه سر بازویی(پشت بازو)

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

180

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

حین حرکت، کمرتان را صاف نگه دارید و مچ های دستتان را خم نکنید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

برای شروع،مقابل دستگاه اسمیت قرار بگیرید. هالتر را در ارتفاعی قرار دهید که روبروی صورت شما قرار بگیرد.
زمانی که ارتفاع مناسب را تنظیم کردید، اندکی پشت‌تر از هالتر بایستید تا خطی فرضی از بینی تا هالتر تشکیل دهید. پاهای شما باید ثابت باشند. با کف دست‌ها به سمت بیرون، هالتر را بگیرید. هالتر را بلند کرده و دست‌های خود را به اندازه عرض شانه بازکنید. این حالت آغازین حرکت است.
هالتر را تا بالای سر خود بالا ببرید سپس هالتر را مجدداً به حالت آغازین برگردانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی هالتر را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی هالتر را پایین می آورید نفس بکشید(دم)