آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات ذوزنقه ای

شراگ اسمیت از جلو

Smith machine shrug

عضله اصلی حرکت:

ذوزنقه

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید)

مکانیک:

چند مفصلی

کد تمرین:

12

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

قوز نکنید و از کمر کمک نگیرید

start

حالت شروع و نحوه اجرا

به گونه ای بایستید که پاها کمی ازهم فاصله داشته باشند، هالتر را درحالی که دست هایتان پشت تان است، بگیرید. دست ها باید کشیده و کمی بیشتر از عرض شانه باز باشند. کف دست هایتان رو به عقب باشد.تا بالاترین حد ممکن با یک حرکت عمودی و با کشیده نگه داشتن دست ها، شانه هایتان را بالا بکشید. بعد از رسیدن به بالاترین حد انقباض برای لحظه ای آن را حفظ نموده و سپس شانه ها را به حالت اولیه برگردانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

با برگرداندن هالتر به حالت اولیه نفس بکشید و حین بالا بردن شانه ها نفس را آزاد کنید