آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات بازو

جلو بازو اسمیت ایستاده

Smith Machine Bicep Curl

عضله اصلی حرکت:

دو سر بازویی (جلو بازو)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ساعد

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

276

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

بازوها ثابت و دست ها فقط از آرنج خم می شوند. از کمر کمک نگیرید و حرکت را آهسته و کنترل شده انجام دهید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

ابتدا وزنه مناسب را بر روی دستگاه هالتر اسمیت قرار دهید. هالتر اسمیت را به اندازه عرض شانه در دست بگیرید. این حالت اولیه انجام حرکت می‌باشد.
حرکت را شروع کرده و هالتر اسمیت را بالا بیاورید تا جاییکه نهایت انقباض به عضله جلو بازوی شما وارد شود. هالتر اسمیت نزدیک به بدنتان و در حین بالا آوردن هالتر آرنج‌های شما باید عقب‌تر از بدنتان باشد.
درحالتی که‌ عضلات جلو بازو شما مورد انقباض حداکثری قرار دارد با تمرکز روی عضلات جلو بازو، هالتر اسمیت را به سمت پایین هدایت کنید تا آرنج‌های شما بطور‌ کامل باز شوند.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی هالتر را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی هالتر را پایین می آورید نفس بکشید(دم)