آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات ذوزنقه ای

شراگ اسمیت از پشت

Smith Back Shrug

عضله اصلی حرکت:

ذوزنقه

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید)

مکانیک:

چند مفصلی

کد تمرین:

11

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

قوز نکنید و از کمر کمک نگیرید

start

حالت شروع و نحوه اجرا

هالتر دستگاه اسمیت را روی ارتفاعی تنظیم کنید که در قسمت میانی ران ها قرار بگیرد. وزنه متناسب با توانایی خود را به دستگاه اضافه کنید. هالتر را طوری در دست بگیرید که دست هایتان پشت بدن و کف دست ها به سمت خودتان و فاصله دست ها به اندازه عرض شانه ها باشد.تا بالاترین حد ممکن با یک حرکت عمودی و با کشیده نگه داشتن دست ها، شانه هایتان را بالا بکشید. بعد از رسیدن به بالاترین حد انقباض برای لحظه ای آن را حفظ نموده و سپس شانه ها را به حالت اولیه برگردانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

با برگرداندن هالتر به حالت اولیه نفس بکشید و حین بالا بردن شانه ها نفس را آزاد کنید