آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات پا

پرش اسکیت سوار

Skater Hops

عضله اصلی حرکت:

چهارسر ران

عضلات کمکی:

سرینی – همسترینگ

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

719

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

درحالی‌که پاهای خود را به‌اندازه کمتر از عرض شانه بازکرده‌اید، صاف بایستید. بر روی زمین یا زیرانداز ورزشی یا کف‌پوش یک خط فرضی را در نظر بگیرید (برای این کار می‌توانید از طناب ورزشی خود کمک بگیرید).
در سمت چپ خط قرار بگیرید. با یک پرش به آن سمت خط و بر روی پای راست فرود بیایید. در این زمان می‌بایست پای چپ (پای مخالف) را از قسمت زانو خم کرده و در موقعیت پشت ساق پای راست نگه‌دارید.
باخم کردن زانوی پای راست و اعمال فشار از کف پا به سمت مقابل خط پرش کنید و این بار با پای چپ فرود آمده و پای راست را پشت ساق پای چپ قرار دهید. همین روال را برای دستیابی به مدت‌زمان تعیین‌شده پی بگیرید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی میپرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی پایین فرود می آیید نفس بکشید(دم)