آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات پا

حالت نشسته تکیه به دیوار

Sit (wall)

عضله اصلی حرکت:

چهارسر ران

عضلات کمکی:

سرینی – همسترینگ

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

701

نام دیگر حرکت:

حالت اسکوات تکیه به دیوار

caution

نکات و خطا ها

به طور کلی حین اجرای این حرکت زانو ها نباید از انگشت شست پا جلوتر بزند ولی بستگی به آناتومی داشته و در بعضی شرایط مثلا اگر قد بلند و دارای پاهای بلند و کشیده هستین اگر کمی هم جلو بزند ایرادی ندارد.
گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

به دیوار تکیه داده و پاهای خود را کمی جلوتر از بدن قرار دهید. سپس به آرامی تا جایی که ران‌ها موازی زمین شود، به سمت زمین پایین بیایید. این حرکت مشابه نشستن بر روی صندلی است.
کف پاها رادر راستای زانوها نگهداشته و آن‌ها را به سمت داخل متمایل نکنید. همچنین در طول حرکت نباید زانو از پنجه پا جلوتر رود. پشت و سر و گردن خود را در طول تمرین صاف نگهدارید.

breath

نحوه صحیح تنفس

تفاوتی ندارد کجا دم و بازدم انجام می دهید