آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات ساعد, آموزش حرکات کششی

کشش ساعد

Side Wrist Pull Stretch

عضله اصلی حرکت:

ساعد

عضلات کمکی:

*

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

859

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات باشد. اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

ایستاده یا نشسته یکی از دست های خود مشت کرده و به کف دست مخالف فشار وارد کنید اما نگذارید دستتات تکان بخورد.

breath

نحوه صحیح تنفس

تفاوتی ندارد کجا دم و بازدم انجام می دهید