آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات سرشانه

نشر از جلو ایستاده بدون وزنه

Shoulder Flexion body weight

عضله اصلی حرکت:

سرشانه (دلتوئید)

عضلات کمکی:

ذوزنقه

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

207

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

*

start

حالت شروع و نحوه اجرا

دست ها را بدون هیچ وزنه ای در مقابل ران‌های خود نگه‌داشته و کف دست‌ها باید به سمت ران‌هایتان باشد.
دست‌های خود را صاف نگه‌داشته و آرنج‌ها را اندکی خم‌کنید اما قفل‌شده نگه‌دارید. این حالت آغازین حرکت خواهد بود.
دستان خود را تا روبروی چشمان خود بالا بیاورید. به‌آرامی و در همان مسیر، به حالت آغازین بازگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دست ها را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دست ها را پایین می آورید نفس بکشید(دم)