آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات سینه

کراس اور تک دست با وزن بدن

Shoulder Adduction

عضله اصلی حرکت:

سینه

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید)

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

470

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات باشد.اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

بایستید و یکی از دست ها رو به سمت جانب بالا ببرید سپس بدون اینکه آرنج را خم کنید دست خودتون رو پایین سمت ران مخالفتون بیارید و برگردانید.
حالا با دست دیگراین حرکت را انجام دهید.

breath

نحوه صحیح تنفس

تفاوتی ندارد کجا دم و بازدم انجام می دهید