آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات شکمی

شکم قیچی

Scissors

عضله اصلی حرکت:

راست شکمی

عضلات کمکی:

چهارسر رانی – مورب شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

605

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

برای شروع، با کمر بر روی تشک ورزشی خوابیده. بدنتان زا از لگن بلند کرده و با دست ها زاویه تقریبا 30 درجه ایه بدن را نگه دارید تا بدنتون پایین نیاید.. در طول حرکت دست‌ها باید ثابت باشند.
این نقطه شروع خواهد بود.
حال پای چپ خود را به سمت بالا آورده تا با بالاتنه تقریبا زاویه 90 درجه ایجاد کند.
سپس همین حرکت را به صورت متناوب انجام دهید. یعنی پای راست بالا رفته و پای چپ پایین آید.
در طول حرکت نفس کشیدن فراموش نشود.
با توجه به برنامه تمرین همین کار را بصورت متناوب برای هر پا انجام دهید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی پاهای خود را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید(دم)