آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات بازو

شنا دست جمع روی ساعد

Push up on Forearms

عضله اصلی حرکت:

سه سر بازویی (پشت بازو)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ساعد – سینه

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

356

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقران . دست ها کاملا جمع تا فشار روی عضلات پشت بازو بیشتر شود.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

برای شروع در فرم شنا روی زمین قرار بگیرید و بدن از سر تا پا صاف باشد و کمر را بالا و پایین نبرید.
دست‌ها به اندازه کمتر ازعرض شانه باز بگیرید و آرنج را به بدن نزدیک کنید تا فشار روی عضلات سینه و سرشانه به حداقل برسد.
سینه را به سمت زمین و دستان خود پایین ببرید تا سینه به سطح زمین نزدیک شده و ساعد کاملا روی زمین قرار بگیرد.
بدن را در همین مسیر به سمت نقطه شروع بازگردانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی بالا می آیید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی پایین می روید نفس بکشید(دم)