آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات شکمی

شکم آسانسوری با صفحه وزنه

Otis Up

عضله اصلی حرکت:

راست شکمی

عضلات کمکی:

مورب شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

476

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات باشد.اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

پاهای خود را محکم کرده و به پشت، روی زمین دراز بکشید. زانوها باید خم‌شده باشند. یک صفحه وزنه را با هر دودست روی سینه نگه‌دارید. این وضعیت شروع حرکت است.
با انقباض باسن و ستون فقرات، بالاتنه خود را از زمین بلند کنید.
هم‌زمان با حرکت به سمت بالا، وزنه را به بالا پرس کنید به‌گونه‌ای که در نقطه اوج حرکت، وزنه بالای سر شما باشد.
با تغییر جهت حرکت پایین رفته و وزنه را به روی سینه برگردانید. دقت کنید که نباید کاملاً پایین بروید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی از زمین بلند می شوید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به سمت پایین می روید نفس بکشید(دم)

بازگشت به لیست