آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات شکمی

شکم کوهنوردی

Mountain Climber (Cross Body)

عضله اصلی حرکت:

راست شکمی

عضلات کمکی:

چهارسر ران – مورب شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

554

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد. اگر در اجرای حرکت مبتدی هستید، تمرین را به مدت 10 الی 20 ثانیه انجام دهید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

در حالت شنا قرار بگیرید. وزن بدنتان را باید دست ها و پنجه پاهایتان نگه دارد.
لگن و زانوها را شل کرده و یکی از پاها را تا ناحیه لگن خم کرده و بالا بیاورید.نقطه شروع.
سریعا موقعیت پاها را با باز کردن پای خم و گذاشتن روی زمین و تکرار قدم قبلی با پای مخالف عوض کنید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی پاهای خود را جمع می کنید و بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید(دم)