Lever Shrug (plate loaded)

عضله اصلی حرکت:

ذوزنقه

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید)

مکانیک:

چند مفصلی

کد تمرین:

10

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

حین اجرای حرکت کمرتان را تاب ندهید.
به آرامی زانوها را خم نگه دارید تا فشار زیادی به ناحیه ی کمر وارد نشود

start

حالت شروع و نحوه اجرا

برای اجرای شراگ دستگاه،ابتدا صفحه وزنه به مقدار مورد نیاز روی دستگاه قرار دهید سپس به گونه ای بایستید که پاها کمی از هم فاصله داشته باشند و دستگیره های دستگاه را محکم در دستان خود بگیرید،.تا بالاترین حد ممکن با یک حرکت عمودی و با کشیده نگه داشتن دست ها، شانه هایتان را بالا بکشید. بعد از رسیدن به بالاترین حد انقباض برای لحظه ای آن را حفظ نموده و سپس شانه ها را به حالت اولیه برگردانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

با برگرداندن دست ها به حالت اولیه نفس بکشید و حین بالا بردن شانه ها نفس را آزاد کنید.