آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات پشتی

زیربغل H دستگاه

Lever Seated Row H

عضله اصلی حرکت:

پشتی بزرگ (زیربغل)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ذوزنقه

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

67

نام دیگر حرکت:

پشت H نشسته دستگاه جفت دست

caution

نکات و خطا ها

از جهش و پرتاب دستگیره جلوگیری کرده و حرکت را به آرامی و کامل انجام دهید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

بر روی دستگاه H سیم کش نشسته وزنه مورد نظرتان را انتخاب کنید سپس با هر دو دست دستگیره ها را گرفته و به سمت خود بکشید ، با کمی مکث به طور آهسته به حالت شروع حرکت برگردید

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دستگیره را به سمت خود میکشید نفس را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دستگیره را به سمت دستگاه میبرید نفس بکشید(دم).