Lever Reverse Hyperextension

عضله اصلی حرکت:

همسترینگ

عضلات کمکی:

سرینی – ساق پا

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

743

نام دیگر حرکت:

پشت پا دستگاه معکوس

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

بعد از این‌که مقدار وزنه مناسب را بارگذاری کردید، پاها را بین پدها قرار دهید. روی تشک بالای دستگاه بخوابید و درحالی‌که برای حفظ موقعیت دستگیره‌‏ها را گرفته‏‌اید پاها را از پشت آویزان کنید.
برای شروع حرکت پشت ران دستگاه معکوس در ران‏‌ها فلکشن ایجاد کرده و پاها را به جلو هل دهید.
با کشش ران‏‌ها حرکت را معکوس کرده و پاها را به عقب برانید. بسیار دقت کنید که در این حرکت پاها را بیش‌ازاندازه عقب نبرید، در محدوده کمی از دامنه حرکتی کامل خود متوقف شوید.
مجدداً با کشش ران‏‌ها حرکت را معکوس کرده و اهرم را تا حد توان به جلو برانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی پاهای خود را عقب می برید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت بر میگردید نفس بکشید(دم)