Lever Preacher Curl (plate loaded)

عضله اصلی حرکت:

دو سر بازویی (جلو بازو)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ساعد

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

273

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

بازوها ثابت و دست ها فقط از آرنج خم می شوند.حرکت را آهسته و کنترل شده انجام دهید. فقط ساعد‌‌ها باید حرکت داشته باشند و بخش فوقانی دست باید ثابت باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

ارتفاع صندلی را با توجه به قد خودتون تنظیم کنید،وزنه مورد نظرتون روی دستگاه قرار بدین و بنشینید . در حالی که دست ها هم عرض شانه باز کرده اید میله دستگاه را در دست بگیرید و آرنج را بر روی نیمکت شیبدار قرار دهید٬ به صورتی که بازوهای شما صاف باشد.
با خم کردن آرنج های خود میله را به سمت شانه های خود بالا بیاورید.
میله را به حالت اولیه و نقطه شروع بازگردانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دستگیره را به سمت بالا میکشید نفس را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دستگیره را به سمت پایین میبرید نفس بکشید(دم).