آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات پشتی

زیربغل T دستگاه از بالا

Lever Lateral Wide Pulldown T

عضله اصلی حرکت:

پشتی بزرگ (زیربغل)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ذوزنقه

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

69

نام دیگر حرکت:

پشت دستگاه T پول دان جفت دست

caution

نکات و خطا ها

از جهش و پرتاب دستگیره جلوگیری کرده و حرکت را به آرامی و کامل انجام دهید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

بر روی دستگاه سیم کش زیربغل نشسته ، وزنه مورد نیاز را انتخاب کرده و دستگیره ها را در حالت باز بگیرید طوری که کف دست ها رو به جلو باشد ، سپس به سمت پایین بکشید و با کمی مکث به حالت شروع حرکت برگردید

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دستگیره را به سمت پایین میکشید نفس را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دستگیره را به سمت بالا میبرید نفس بکشید(دم).