آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات لگن

پل باسن با دستگاه

Lever Hip Thrust

عضله اصلی حرکت:

سرینی

عضلات کمکی:

همسترینگ – فیله

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

749

نام دیگر حرکت:

هیپ تراست دستگاه

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

شانه و کتف خود را بر روی جای مخصوص تعبیه شده روی دستگاه قرار داده و بالشتک دستگاه را روی لگن قرار دهید.
با بلند کردن لگن از روی زمین و انقباض عضله سرینی بالشتک را بالا ببرید و در بالا کمی مکث کرده و آهسته به وضعیت شروع برگردید.
اگر در باشگاه خود دستگاه مخصوص پل باسن نداشتید می توانید از دستگاه پشت پا خوابیده استفاده کنید.به طوری که بالشتکی که روی ستق پا میگذارید را بالای لگن گذاشته و شانه ها و کتف خود را روی نشیمنگاه قرار دهید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی بالا می آیید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی پایین می روید نفس بکشید(دم)