آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات شکمی

ال سیت

L sit

عضله اصلی حرکت:

راست شکمی

عضلات کمکی:

چهارسر ران – مورب شکمی – سه سر بازویی(پشت بازو)

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

602

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

دست ها را روی دستگیره های کناری دستگاه دیپ پارالل قرار داده و از زمین بلند شوید به صورتی که بدنتان حالت L شکل به خود بگیرد (بالاتنه عمودی و پایین تنه افقی باشد)
سپس پاهای خود را بعد از مکث چند ثانیه ای پایین آورده و این حرکت را تکرار کنید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی پاهای خود را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید(دم)