آموزش حرکات, آموزش حرکات ترکیبی

بلند شدن ترکی با کتل بل

Kettlebell Turkish Get Up

عضله اصلی حرکت:

همسترینگ – چهار سر ران – دلتوئید(سرشانه)

عضلات کمکی:

پشت – ساق – ذوزنقه

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

829

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

به پشت بر روی زمین دراز کشیده و یک کتل بل را با باز کردن آرنج‌ها به بالاترین نقطه ببرید. زانوی خود را به سمتی که کتل بل قرار دارد، خم‌کنید.
کتل بل را در طول حرکت به‌صورت قفل‌شده نگه‌داشته و از دستی که استفاده نمی‌کنید به‌عنوان تکیه‌گاه استفاده کرده و حالت لانج بگیرید. از دست‌آزاد خود استفاده کرده و به حالت نشسته قرارگرفته و سپس بر روی یک زانو قرار بگیرید.
به کتل بل نگاه کرده و به‌آرامی بایستید. حرکت را به حالت معکوس انجام داده و به حالت آغازین بازگشته و تکرار کنید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی از زمین بلند می شوید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع برمیگردید نفس بکشید(دم)