آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات پا

اسکوات کتلبل تک پا

Kettlebell Pistol Squat

عضله اصلی حرکت:

چهارسر ران

عضلات کمکی:

سرینی – همسترینگ

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

656

نام دیگر حرکت:

اسکوات پیستول با کتلبل

caution

نکات و خطا ها

به طور کلی حین اجرای این حرکت زانو ها نباید از انگشت شست پا جلوتر بزند ولی بستگی به آناتومی داشته و در بعضی شرایط مثلا اگر قد بلند و دارای پاهای بلند و کشیده هستین اگر کمی هم جلو بزند ایرادی ندارد.
گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

یک کتل بل را با دودست بگیرید. یکی از پاها را بالاتر از سطح زمین نگه‌داشته و با پای دیگر اسکوات را اجرا کنید.
درحالی‌که کتل بل را در مقابل خود نگه‌داشته‌اید، با خم کردن زانو و نشستن با باسن، اسکوات را کامل کنید.
در نقطه پایینی لحظه‌ای مکث کرده سپس جهت حرکت را عوض کنید. با فشار روی پاشنه پا و بالا نگه‌داشتن سر و سینه بلند شوید.
مجدداً پایین رفته و حرکت را تکرار کنید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی بالا می آیید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی پایین می روید نفس بکشید(دم)