آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات پشتی

زیربغل کتلبل پرسی جفت دست

Kettlebell Angled Press

عضله اصلی حرکت:

پشتی بزرگ (زیربغل)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ذوزنقه

مکانیک:

چند مفصلی

کد تمرین:

28

نام دیگر حرکت:

زیربغل کتلبل پرسی جفت دست

caution

نکات و خطا ها

سر هم تراز با ستون فقرات باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

زانو ها را کمی خم کنید و از کمر خم شوید تا تقریبا کمر با زمین موازی شود سپس یک کتل بل را با دو دست خود بگیرید و به موازات بدن خود بالای سر ببرید و با کمی مکث به سمت سینه برگردانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دست ها را به سمت بالای سر میبرید نفس بکشید و وقتی کتلبل را به سمت سینه خود میاورید نفس خود را آزاد کنید.