آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات پا

استپ آپ همراه با پرش

Jump Step Up

عضله اصلی حرکت:

چهارسر ران

عضلات کمکی:

سرینی – همسترینگ

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

714

نام دیگر حرکت:

پله با پرش

caution

نکات و خطا ها

به طور کلی حین اجرای این حرکت زانو ها نباید از انگشت شست پا جلوتر بزند ولی بستگی به آناتومی داشته و در بعضی شرایط مثلا اگر قد بلند و دارای پاهای بلند و کشیده هستین اگر کمی هم جلو بزند ایرادی ندارد.
گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

در مقابل یک جعبه یا نیمکت با ارتفاع مناسب بایستید. این وضعیت شروع است.
حرکت را با قرار دادن پای چپ خود روی نیمکت آغاز کنید. با کشش باسن و زانوی پای جلویی، روی جعبه بایستید. پس‌ازاینکه با پای چپ روی جعبه ایستادید، پرش کرده و زانوی پای راست را خم کرده و با انقباض عضله سرینی، زانوی خود را تا جایی که می‌توانید بالا بیاورید.
با برعکس کردن جهت حرکت به نقطه شروع برگشته و مراحل بالا را برای پای مقابل تکرار کنید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی بالا می آیید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی پایین می روید نفس بکشید(دم)

بازگشت به لیست