آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات پشتی

زیر بغل پاروئی بین دو صندلی زانو 90 درجه

Inverted Row with Bent Knee between Chairs

عضله اصلی حرکت:

پشتی بزرگ (زیربغل)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ذوزنقه

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

115

نام دیگر حرکت:

پشت پاروئی بین دو صندلی زانو 90 درجه

caution

نکات و خطا ها

اجرای حرکت آرام و کنترل شده باشد. زانوها زاویه 90 درجه.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

یک میله یا چوب روی دو صندلی تقریبا در ارتفاع یک متری قرار بدین.بین دو صندلی و در زیر میله قرار بگیرید. با دستان خود به فاصله عرض شانه ها میله را بگیرید(زاویه زانوها 90 درجه) خود را به سمت بالا بکشید کمی مکث کرده و به آرامی به وضعیت شروع حرکت برگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی خود را به سمت بالا میکشید نفس خود را آزاد کنید و وقتی به حالت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید.