آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات بازو

جلو بازو زانو 90 درجه بین دو تکیه گاه (صندلی)

Inverted Chin Curl between Chairs

عضله اصلی حرکت:

دو سر بازویی (جلو بازو)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ساعد

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

292

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

بازوها ثابت و دست ها فقط از آرنج خم می شوند. حرکت را آهسته و کنترل شده انجام دهید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

یک میله رو دو تکیه گاه قرار بدین زیر آن به طوری که زاویه زانوها 90 درجه باشد دراز بکشید و میله را گرفته و با منقبض کردن بازوها خودتون را به سمت میله بالا بکشید کمی مکث کرده و آهسته به نقطه شروع برگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی خودتون رو به سمت بالا میکشید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به حالت اولیه برمیگردید نفس بکشید(دم).