آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات شکمی

زیر شکم آویزان پا صاف

Hanging Straight Leg Raise

عضله اصلی حرکت:

راست شکمی

عضلات کمکی:

چهارسر ران – مورب شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

600

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

میله بارفیکس را گرفته و آویزان شوید. زانوها را در کنار هم قرار داده و بدن را تقریباً صاف نگه‌دارید. این وضعیت شروع است.
درحالی‌که پاها را در جای خود و با اندکی خمیدگی قفل کرده‌اید، حرکت را با خم کردن باسن و بالا کشیدن پاها آغاز کنید.
پاها را تا جایی که نوک انگشتان پا هم راستا با ناف شما باشد بالا ببرید.از پیچ‌وتاب خوردن یا کمک گرفتن در طول حرکت پرهیز کنید.
تحت کنترل به نقطه شروع برگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی پاهای خود را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید(دم)