آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات شکمی

پهلو آویزان

Hanging Oblique Knee Raise

عضله اصلی حرکت:

راست شکمی

عضلات کمکی:

چهارسر رانی – مورب شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

604

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

میله بارفیکس را گرفته و آویزان شوید. زانوها را در کنار هم قرار داده و بدن را صاف نگه‌دارید. این وضعیت شروع است.
حرکت را با خم کردن زانوها و باسن و بالا کشیدن پاها شروع کنید. زانوها را به یک‌طرف بالا بکشید تا زاویه‌ای بیشتر از 90 درجه با باسن بسازد. از پیچ‌وتاب خوردن پرهیزکرده و حرکت را کنترل‌شده انجام دهید.
به نقطه شروع برگشته، سپس حرکت را برای سمت دیگر انجام دهید. تا اتمام ست به این تناوب ادامه دهید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی پاهای خود را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید(دم)